ZASTUPNIK U SABORU IVAN RADIĆ : O RIJEČNIM LUKAMA NA DRAVI I DUNAVU

Na današnjoj sjednici Hrvatskoga sabora raspravljalo se o Izvješću o obavljenoj financijskog reviziji Lučkih uprava u kojoj je sudjelovao i Ivan Radić, zastupnik HDZ-a iz Osječko-baranjske županije.

REVIZIJSKO IZVJEŠĆE

 • Lučke uprave Osijek i Vukovar dobile su bezuvjetno mišljenje što ukazuje na zakonito trošenje proračunskih sredstava;
 • Lučka uprava Slavonski Brod također je dobila bezuvjetno mišljenje uz napomenu da je bilo nepravilnosti oko troškova reprezentacije:

„Revizijom utvrđena nepravilnost koja se odnosi na rashode za reprezentaciju nije utjecala na izražavanje drukčijeg mišljenja.“

 • Lučka uprava Sisak je dobila uvjetno mišljenje iz ovog razloga:

„Lučka uprava ne izdaje putne naloge za službena putovanja ravnatelja, zbog čega evidencija putnih naloga ne sadrži podatke o svim službenim putovanjima te ne vodi evidenciju korištenja službenog vozila. Lučka uprava nije primijenila računovodstveno načelo nastanka događaja kod iskazivanja prihoda od lučkih pristojbi za prihvat/otpremu putnika za 2012. i promjenjivog dijela naknade za koncesije za gospodarsko korištenje navoza u 2013. u iznosu 5.611.000,00 kn, što je utjecalo na istinitost financijskih izvještaja.“

LUKA OSIJEK I PLOVNI PUT RIJEKE DRAVE

“Budući da dolazim iz Osijeka posebno ću se osvrnuti na rad Lučke uprave Osijek, ali i na rad Agencije za vodne putove čije sjedište je u Vukovaru. Veseli me pozitivno revizijsko izvješće za Lučku upravu Osijek, ali smatram da je nedopustivo službeno zatvaranje Luke Osijek i dopuštanje da dođemo u stanje neplovnosti plovnog puta od ušća Drave u Dunav do Osijeka. Bitno je naglasiti da Lukom Osijek, u ime RH, upravlja Lučka uprava Osijek i ona je dodijelila Luci Tranzit d.o.o. koncesiju, na 30 godina, za obavljanje lučkih djelatnosti. A kad nekom dodijeliš koncesiju koju on uredno plaća, onda mu moraš osigurati uvjete za rad, a minimum uvjeta je plovnost od Dunava do Osijeka”, istaknuo je Ivan Radić.

Problemi Luke Tranzit d.o.o. u Osijeku su:

 • blokada i zatvaranje Luke Osijek koja je u međuvremenu djelomično otvorena tj. otvorena je kad padaju kiše i visok je vodostaj, a zatvorena kad vodostaj padne na „nulu“ cm na vodomjernom mjestu u Osijeku. Luka Tranzit kao koncesionar koji uredno plaća Državi koncesijsku naknadu za obavljanje lučkih djelatnosti, trpi višemilijunske štete, te prijeti stečaj toj inače profitabilnoj tvrtci i odlazak više od 60 radnika na Zavod za zapošljavanje.
 • zabrana vađenja pijeska iz lučkog bazena i plovnog puta od ušća Drave u Dunav do Osijeka.
 • sporo provođenje natječaja za koncesiju za vađenje pijeska.
 • uvoz pijeska, a poglavito iz Srbije koja ga vadi iz Dunava, rijeke koja je prirodna granica Hrvatske i Srbije, a mi ne smijemo vaditi pijesak iz iste te rijeke.
 • izostanak preventivnog vađenja pijeska kako Luka ne bi došla u probleme.

Nebriga prošle vlasti za riječnu plovidbu dovela je i do sljedećih problema:

 • zastoj projekta izgradnje Luke Istok u Vukovaru.
 • zastoj izgradnje Terminala za opasne terete u Luci Slavonski Brod
 • izostanak izrade master plana razvoja Luke Sisak
 • zastoj u izgradnji Terminala za pretovar rasutih tereta u Luci Osijek
 • za zastoj projekta izgradnje kanala Dunav – Sava
 • za zastoj projekta regulacije plovnog puta rijeke Save, kako bi Luke Sisak i Slavonski Brod imale osnovne uvjete za rad, a uz minimalne intervencije u plovnom putu mogla bi se za riječne kruzere osigurati plovnost do Zagreba tj. Rugvice. Naime, kruzeri imaju mali gaz, oko 70 cm, za razliku od teretnih objekata čiji je gaz oko dva metra
 • svekoliko nazadovanje sektora riječne plovidbe.

Podijelite ovu vijest s drugima: