DONJI MIHOLJAC: IZABRANI ČLANOVI GRADSKOG I NADZORNOG ODBORA HDZ-a

Sukladno Odluci Povjerenstva HDZ-a za Grad Donji Miholjac, koja je donesena na 12. sjednici 8. veljače 2018. godine u Gradski odbor HDZ-a Donji Miholjac izabrano je 20 članova te 3 člana Nadzornog odbora.

Za članove Gradskog odbora podneseno je 20 kandidatura, a za članove Nadzornog odbora podneseno je 3 kandidature. Sve kandidature bile su pravovaljane.

Temeljem podnesenih kandidatura, Izborno povjerenstvo je utvrdilo i izabralo sljedeće članove za:

GRADSKI ODBOR:

 1. DARKO ANTIĆ
 2. MELITA GRÜLL
 3. DAHNA JANTOŠ
 4. LUKA KOVAČEVIĆ
 5. HELENA KUSTURIĆ
 6. JOSIP MAJEDNIĆ
 7. IVANA MARIĆ ŠPOLJARIĆ
 8. GORAN MATAIJA
 9. KRUNOSLAV MATUŠIN
 10. IVAN OTT
 11. ZDENKA PETROVIĆ
 12. GORAN RADONJIĆ
 13. DANIEL RAŠIĆ
 14. DOMAGOJ SAMARDŽIĆ
 15. DENIS SENKIĆ
 16. MARGARITA SKLIZOVIĆ
 17. DALIBOR STANKOVIĆ
 18. MIJO ŠERIĆ
 19. MARIO ŠIKLOŠIĆ
 20. MARKO VIDAKOVIĆ

 

NADZORNI ODBOR:

 1. ZVONIMIR AMIDŽIĆ
 2. PAVO BALIĆ
 3. ZORAN KUSTURIĆ
Podijelite ovu vijest s drugima:
 • 46
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •