GRAD VALPOVO: NABAVA SPREMNIKA ZA ODVAJANJE KORISNOG OTPADA

U Gradu Valpovu učinjen je još jedan korak u zaštiti okoliša prema propisanim direktivama EU.

Na temelju Javnog poziva za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2016. godinu, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH odobrilo je Gradu Valpovu sredstva u iznosu od 210.000,00 kn za realizaciju projekta pod nazivom Sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada sa izdvajanjem korisnih frakcija.

Navedeni projekt obuhvaća nabavku komunalne opreme odnosno spremnika za odvajanje korisnog otpada na kućnom pragu kapaciteta 240 litara.

Realizacijom ovog projekta, kao i projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u Valpovu, ispunjavaju se primarni ciljevi zaštite okoliša propisani direktivama Europske unije, Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Grada Valpova.

143475516

143475516

Podijelite ovu vijest s drugima:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •