Općinski odbori

PREDSJEDNICI OPĆINSKIH ODBORA HDZ-a OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

O.O. ANTUNOVAC DAVOR TUBANJSKI
O.O. BILJE BRANIMIR BALAŽIĆ
O.O. BIZOVAC JOSIP STIPIĆ
O.O. ČEMINAC ZORAN DUŠIĆ
O.O. ČEPIN VJEKOSLAV ĆURIĆ
O.O. DARDA ANTO VUKOJE
O.O. DONJA MOTIČINA  ŽELJKO KOVAČEVIĆ
O.O. DRAŽ STIPAN ŠAŠLIN
O.O. DRENJE SLAVKO DEŠIĆ
O.O. ĐURĐENOVAC HRVOJE TOPALOVIĆ
O.O. ERDUT SNJEŽANA BRZICA
O.O. ERNESTINOVO MARIJANA JUNUŠIĆ
O.O. FERIČANCI MARIN BENIĆ
O.O. GORJANI ZVONKO MAJSTOROVIĆ
O.O. JAGODNJAK JOHAN URTAJL
O.O. KNEŽEVI VINOGRADI VEDRAN KRAMARIĆ
O.O. KOŠKA ZORAN KOVAČEVIĆ
O.O. LEVANJSKA VAROŠ SLAVKO TIDLAČKA
O.O. MAGADENOVAC ZLATKO VUKOVIĆ (POVJERENIK)
O.O. MARIJANCI DARKO DORKIĆ
O.O. PETLOVAC DAVOR KUNA
O.O. PETRIJEVCI IVO ZELIĆ
O.O. PODGORAČ IVAN STRELEC
O.O. PODRAVSKA MOSLAVINA DOMINIK CERIĆ
O.O. POPOVAC ZORAN KONTAK
O.O. PUNITOVCI MATIJA POLJAREVIĆ
O.O. SATNICA ĐAKOVAČKA VJEKOSLAV BARIŠIĆ
O.O. SEMELJCI MARIJAN MARINOVIĆ
O.O. STRIZIVOJNA IVANA DADIĆ
O.O. TRNAVA DUBRAVKO MIKIĆ
O.O. VILJEVO DOMINIK KNEŽEVIĆ
O.O. VIŠKOVCI MARIO MARIJANOVIĆ
O.O. VLADISLAVCI MARJAN TOMAS
O.O. VUKA DAMIR MARIČIĆ
Podijelite ovu vijest s drugima: