Općinski odbori

PREDSJEDNICI OPĆINSKIH ODBORA HDZ-a OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

O.O. ANTUNOVAC IVAN ANUŠIĆ
O.O. BILJE BRANIMIR BALAŽIĆ
O.O. BIZOVAC IVICA LOVRINČEVIĆ
O.O. ČEMINAC ZLATKO PINJUH
O.O. ČEPIN ROBERT PERIŠA
O.O. DARDA ANTO VUKOJE
O.O. DONJA MOTIČINA
O.O. DRAŽ STIPAN ŠAŠLIN
O.O. DRENJE STJEPAN ŠPOLJAR
O.O. ĐURĐENOVAC HRVOJE TOPALOVIĆ
O.O. ERDUT SNJEŽANA BRZICA
O.O. ERNESTINOVO MARIJANA JUNUŠIĆ
O.O. FERIČANCI MARIN BENIĆ
O.O. GORJANI ZVONKO MAJSTOROVIĆ
O.O. JAGODNJAK JOHAN URTAJL
O.O. KNEŽEVI VINOGRADI VEDRAN KRAMARIĆ
O.O. KOŠKA ZORAN KOVAČEVIĆ
O.O. LEVANJSKA VAROŠ IVICA BATORI (povj.)
O.O. MAGADENOVAC MOMIR PEIĆ
O.O. MARIJANCI DARKO DORKIĆ
O.O. PETLOVAC DAVOR KUNA
O.O. PETRIJEVCI IVO ZELIĆ
O.O. PODGORAČ IVAN STRELEC
O.O. PODRAVSKA MOSLAVINA HRVOJE PAVIN
O.O. POPOVAC ZORAN KONTAK
O.O. PUNITOVCI MATIJA POLJAREVIĆ
O.O. SATNICA ĐAKOVAČKA VJEKOSLAV BARIŠIĆ
O.O. SEMELJCI MARIJAN MARINOVIĆ
O.O. STRIZIVOJNA MIJO RAGUŽ
O.O. TRNAVA FRANJO LUKAČEVIĆ
O.O. VILJEVO MONIKA FEKETE
O.O. VIŠKOVCI MARIO MARIJANOVIĆ
O.O. VLADISLAVCI NEDJELJKO RADIĆ
O.O. VUKA MIROSLAV TOKIĆ
Podijelite ovu vijest s drugima:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •