Općinski odbori

PREDSJEDNICI OPĆINSKIH ODBORA HDZ-a OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

O.O. ANTUNOVAC IVAN ANUŠIĆ
O.O. BILJE BRANIMIR BALAŽIĆ
O.O. BIZOVAC IVICA LOVRINČEVIĆ
O.O. ČEMINAC DRAŽEN BOROVEČKI (POVJERENIK)
O.O. ČEPIN HRVOJE HEFER (POVJERENIK)
O.O. DARDA ANTO VUKOJE
O.O. DONJA MOTIČINA  VINKO PERŠIĆ (POVJERENIK)
O.O. DRAŽ STIPAN ŠAŠLIN
O.O. DRENJE STJEPAN ŠPOLJAR
O.O. ĐURĐENOVAC HRVOJE TOPALOVIĆ
O.O. ERDUT SNJEŽANA BRZICA
O.O. ERNESTINOVO MARIJANA JUNUŠIĆ
O.O. FERIČANCI MARIN BENIĆ
O.O. GORJANI ZVONKO MAJSTOROVIĆ
O.O. JAGODNJAK JOHAN URTAJL
O.O. KNEŽEVI VINOGRADI VEDRAN KRAMARIĆ
O.O. KOŠKA ZORAN KOVAČEVIĆ
O.O. LEVANJSKA VAROŠ SLAVKO TIDLAČKA
O.O. MAGADENOVAC ZLATKO VUKOVIĆ
O.O. MARIJANCI DARKO DORKIĆ
O.O. PETLOVAC DAVOR KUNA
O.O. PETRIJEVCI IVO ZELIĆ
O.O. PODGORAČ IVAN STRELEC
O.O. PODRAVSKA MOSLAVINA DOMINIK CERIĆ
O.O. POPOVAC ZORAN KONTAK
O.O. PUNITOVCI MATIJA POLJAREVIĆ
O.O. SATNICA ĐAKOVAČKA VJEKOSLAV BARIŠIĆ
O.O. SEMELJCI MARIJAN MARINOVIĆ
O.O. STRIZIVOJNA MIJO RAGUŽ
O.O. TRNAVA ZRINKO MIKIĆ
O.O. VILJEVO MONIKA FEKETE
O.O. VIŠKOVCI MARIO MARIJANOVIĆ
O.O. VLADISLAVCI MARJAN TOMAS
O.O. VUKA DAMIR MARIČIĆ
Podijelite ovu vijest s drugima:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •