Javno predavanje o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji u organizaciji Akademske zajednice HDZ-a OBŽ


U Vijećnici Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, 23. veljače 2022. godine u organizaciji Akademske zajednice HDZ-a Osječko-baranjske županije i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, javno predavanje pod naslovom „Verbalna i neverbalna komunikacija u poslovnom okruženju” održao je Tomislav Levak, mag. cult. Uz zainteresiranu publiku i studente Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, predavanju su nazočili i dožupani Osječko-baranjske županije, Mato Lukić i Josip Miletić.
U okviru predavanja g. Levak je prezentirao osnovne pojmove vezane uz komunikaciju, s naglaskom na verbalnu (govornu i pisanu) i neverbalnu komunikaciju te njezinu praktičnu primjenu u svakodnevnom poslovnom okruženju, pri čemu je posebno naglasio važnost prezentiranja u javnom nastupu i javnoj komunikaciji.

Podijelite ovu vijest s drugima: