MARIJANCI

15-05-2017 17:00 - 15-05-2017 17:30
Marijanci, Croatia Marijanci, Croatia

TRG SV. PETRA I PAVLA U MARIJANCIMA (u slučaju kiše Društveni dom u Marijancima)