KBC OSIJEK AKCIJA DARIVANJE

12-05-2017 10:00 - 12-05-2017 11:30
Klinički bolnički centar Osijek, Ulica Josipa Huttlera, Osijek, Croatia Klinički bolnički centar Osijek, Ulica Josipa Huttlera, Osijek, Croatia